Vượt Ronaldo “béo” về số bàn thắng có giúp Neymar vĩ đại hơn?

Neymar giờ chỉ còn kém huyền thoại Pele 13 bàn thắng nữa cho đội tuyển Brazil. Ảnh: Getty Images
Neymar giờ chỉ còn kém huyền thoại Pele 13 bàn thắng nữa cho đội tuyển Brazil. Ảnh: Getty Images
Neymar giờ chỉ còn kém huyền thoại Pele 13 bàn thắng nữa cho đội tuyển Brazil. Ảnh: Getty Images
Lên top