Vượt các huyền thoại, Cristiano Ronaldo xuất sắc nhất mọi thời đại

Tranh cãi về việc ai là Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại vẫn luôn kéo theo những tranh cãi không ngớt. Ảnh: AFP
Tranh cãi về việc ai là Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại vẫn luôn kéo theo những tranh cãi không ngớt. Ảnh: AFP
Tranh cãi về việc ai là Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại vẫn luôn kéo theo những tranh cãi không ngớt. Ảnh: AFP
Lên top