Vụ Ronaldo - Coca Cola không còn là trò đùa nữa

UEFA đã chính thức cảnh báo các cầu thủ về việc không được phép di chuyển sản phẩm của nhà tài trợ giống như Cristiano Ronaldo đã làm. Ảnh: UEFA
UEFA đã chính thức cảnh báo các cầu thủ về việc không được phép di chuyển sản phẩm của nhà tài trợ giống như Cristiano Ronaldo đã làm. Ảnh: UEFA
UEFA đã chính thức cảnh báo các cầu thủ về việc không được phép di chuyển sản phẩm của nhà tài trợ giống như Cristiano Ronaldo đã làm. Ảnh: UEFA
Lên top