Vòng cuối Premier League: Quyền tự quyết trao tay Chelsea và Liverpool

Liverpool chỉ còn cách tấm vé Champions League 1 trận nữa. Ảnh: AFP.
Liverpool chỉ còn cách tấm vé Champions League 1 trận nữa. Ảnh: AFP.
Liverpool chỉ còn cách tấm vé Champions League 1 trận nữa. Ảnh: AFP.
Lên top