Vòng 5 Premier League: Chelsea và Liverpool chia ngôi thống trị

Chelsea vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ từ nửa cuối mùa trước đến giờ. Ảnh: Premier League.
Chelsea vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ từ nửa cuối mùa trước đến giờ. Ảnh: Premier League.
Chelsea vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ từ nửa cuối mùa trước đến giờ. Ảnh: Premier League.
Lên top