Với Tuchel, Chelsea đặt kỳ vọng vào “Người theo bước Klopp”

Nhiều kỳ vọng ở Chelsea đặt vào Thomas Tuchel. Ảnh: Chelsea FC
Nhiều kỳ vọng ở Chelsea đặt vào Thomas Tuchel. Ảnh: Chelsea FC
Nhiều kỳ vọng ở Chelsea đặt vào Thomas Tuchel. Ảnh: Chelsea FC
Lên top