Với Barcelona, Messi không còn quan trọng nhất, Haaland mới là số 1

Chủ tịch Joan Laporta đã đặt nhiệm vụ mua Erling Haaland lên ưu tiên hàng đầu, trên cả gia hạn hợp đồng với Lionel Messi? Ảnh: AFP
Chủ tịch Joan Laporta đã đặt nhiệm vụ mua Erling Haaland lên ưu tiên hàng đầu, trên cả gia hạn hợp đồng với Lionel Messi? Ảnh: AFP
Chủ tịch Joan Laporta đã đặt nhiệm vụ mua Erling Haaland lên ưu tiên hàng đầu, trên cả gia hạn hợp đồng với Lionel Messi? Ảnh: AFP
Lên top