Vì World Cup, Premier League làm điều chưa từng có trong lịch sử

Vào năm 2022, Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông kéo dài và chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: EPL
Vào năm 2022, Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông kéo dài và chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: EPL
Vào năm 2022, Premier League sẽ có kỳ nghỉ đông kéo dài và chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: EPL
Lên top