Vì Super League, Chủ tịch UEFA Ceferin “nói lời cay đắng” với bạn thân

2 người bạn thân đã đứng trên 2 chiến tuyến vì vấn đề liên quan đến European Super League. Ảnh: AFP
2 người bạn thân đã đứng trên 2 chiến tuyến vì vấn đề liên quan đến European Super League. Ảnh: AFP
2 người bạn thân đã đứng trên 2 chiến tuyến vì vấn đề liên quan đến European Super League. Ảnh: AFP
Lên top