Vì COVID-19, câu lạc bộ ở Premier League thêm “điều khoản lạ” vào hợp đồng

Đã có những câu lạc bộ ở Premier League bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và sẽ rất khó khăn nếu tình hình này kéo dài. Ảnh: Premier League
Đã có những câu lạc bộ ở Premier League bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và sẽ rất khó khăn nếu tình hình này kéo dài. Ảnh: Premier League
Đã có những câu lạc bộ ở Premier League bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và sẽ rất khó khăn nếu tình hình này kéo dài. Ảnh: Premier League
Lên top