Vết xe đổ của Chelsea, bước ngoặt cho Arsenal?

Ngày lễ tặng quà (Boxing Day) có thể trở thành thời điểm đánh dấu sự đổi thay của Arsenal. Ảnh: AFP
Ngày lễ tặng quà (Boxing Day) có thể trở thành thời điểm đánh dấu sự đổi thay của Arsenal. Ảnh: AFP
Ngày lễ tặng quà (Boxing Day) có thể trở thành thời điểm đánh dấu sự đổi thay của Arsenal. Ảnh: AFP
Lên top