Varane đến cùng hành trang đáng ước ao cho Manchester United

Varane đã trở thành "Quỷ đỏ" chính hiệu. Ảnh: Manchester United.
Varane đã trở thành "Quỷ đỏ" chính hiệu. Ảnh: Manchester United.
Varane đã trở thành "Quỷ đỏ" chính hiệu. Ảnh: Manchester United.
Lên top