VAR là một kiểu “định luật bảo toàn… tranh cãi”

Từ những điểm thú vị ban đầu, VAR giờ đây đang gây ra khá nhiều sự ức chế. Ảnh: Premier League
Từ những điểm thú vị ban đầu, VAR giờ đây đang gây ra khá nhiều sự ức chế. Ảnh: Premier League
Từ những điểm thú vị ban đầu, VAR giờ đây đang gây ra khá nhiều sự ức chế. Ảnh: Premier League
Lên top