Văn Hậu được vào sân 5 phút cuối trận: Những bước chân đầu tiên...

Ảnh: Heerenveen
Ảnh: Heerenveen
Ảnh: Heerenveen
Lên top