Valverde và Messi: Ở Barcelona lúc này, ai mới là người hoạn nạn?

Lên top