Ứng viên kế nhiệm Mourinho ở Tottenham: "1 rừng không thể 2 hổ"!

Chủ tịch Daniel Levy đã thất bại với dự án Jose Mourinho ở Tottenham. Ảnh: The Guardian
Chủ tịch Daniel Levy đã thất bại với dự án Jose Mourinho ở Tottenham. Ảnh: The Guardian
Chủ tịch Daniel Levy đã thất bại với dự án Jose Mourinho ở Tottenham. Ảnh: The Guardian
Lên top