Ứng viên của 2020 FIFA FIFPRO World XI: Nhiều điểm khó hiểu!

55 ứng viên được FIFA và FIFPRO lựa chọn. Ảnh: FIFPRO
55 ứng viên được FIFA và FIFPRO lựa chọn. Ảnh: FIFPRO
55 ứng viên được FIFA và FIFPRO lựa chọn. Ảnh: FIFPRO
Lên top