Ukraine thắng hú vía Bắc Macedonia ở EURO 2020

Bắc Macedonia gây nhiều khó khăn cho Ukraine. Ảnh: AFP
Bắc Macedonia gây nhiều khó khăn cho Ukraine. Ảnh: AFP
Bắc Macedonia gây nhiều khó khăn cho Ukraine. Ảnh: AFP
Lên top