UEFA không "chiến thắng" European Super League: Phải cải tổ và minh bạch

Lên top