UEFA bắt đầu “sờ gáy” Real Madrid, Barca và Juve về Super League

UEFA có thể dành cho 3 câu lạc bộ Real Madrid, Barcelona, Juventus án phạt cấm thi đấu tại Champions League trong 2 năm. Ảnh: UEFA
UEFA có thể dành cho 3 câu lạc bộ Real Madrid, Barcelona, Juventus án phạt cấm thi đấu tại Champions League trong 2 năm. Ảnh: UEFA
UEFA có thể dành cho 3 câu lạc bộ Real Madrid, Barcelona, Juventus án phạt cấm thi đấu tại Champions League trong 2 năm. Ảnh: UEFA
Lên top