Tuyển thủ Afghanistan nói gì khi Taliban nắm chính quyền?

Bóng đá tại Afghanistan có sự phát triển ổn định trước khi Taliban lên nắm chính quyền. Các cầu thủ hy vọng điều này sẽ được duy trì. Ảnh: AFP.
Bóng đá tại Afghanistan có sự phát triển ổn định trước khi Taliban lên nắm chính quyền. Các cầu thủ hy vọng điều này sẽ được duy trì. Ảnh: AFP.
Bóng đá tại Afghanistan có sự phát triển ổn định trước khi Taliban lên nắm chính quyền. Các cầu thủ hy vọng điều này sẽ được duy trì. Ảnh: AFP.
Lên top