Tuyển Thái Lan từng xem thường Ấn Độ đến độ không thèm đá giao hữu

Ảnh: Asian Cup.
Ảnh: Asian Cup.
Ảnh: Asian Cup.
Lên top