Tuyển Tây Ban Nha và những chiếc còi báo động trước thềm EURO 2020

Tuyển Tây Ban Nha được đánh giá không cao ở EURO 2020. Ảnh: UEFA.
Tuyển Tây Ban Nha được đánh giá không cao ở EURO 2020. Ảnh: UEFA.
Tuyển Tây Ban Nha được đánh giá không cao ở EURO 2020. Ảnh: UEFA.
Lên top