Tuyển Nhật Bản đấu Trung Quốc: Trận đấu sống còn cho hy vọng World Cup

Tuyển Nhật Bản hơn Oman đến 55 bậc nhưng đã thua đối thủ 0-1 ngay trên sân nhà. Ảnh: AFC.
Tuyển Nhật Bản hơn Oman đến 55 bậc nhưng đã thua đối thủ 0-1 ngay trên sân nhà. Ảnh: AFC.
Tuyển Nhật Bản hơn Oman đến 55 bậc nhưng đã thua đối thủ 0-1 ngay trên sân nhà. Ảnh: AFC.
Lên top