Tuyên bố Liverpool “không làm cách mạng”, Klopp đã chốt tương lai?

Jurgen Klopp vẫn muốn tiếp tục chiến đấu cùng Liverpool với triết lý của mình. Ảnh: Liverpool
Jurgen Klopp vẫn muốn tiếp tục chiến đấu cùng Liverpool với triết lý của mình. Ảnh: Liverpool
Jurgen Klopp vẫn muốn tiếp tục chiến đấu cùng Liverpool với triết lý của mình. Ảnh: Liverpool
Lên top