Tuyển Bỉ rời EURO 2020: Thế hệ Vàng vẫn chưa có "vàng"

Bỉ thất bại đáng tiếc trước Italia. Ảnh: EURO 2020.
Bỉ thất bại đáng tiếc trước Italia. Ảnh: EURO 2020.
Bỉ thất bại đáng tiếc trước Italia. Ảnh: EURO 2020.
Lên top