Tuyển Anh đã đến World Cup 2022: Chờ đợi gì từ Gareth Southgate?

Southgate vẫn đang đi đúng hướng với "Tam sư". Ảnh: AFP.
Southgate vẫn đang đi đúng hướng với "Tam sư". Ảnh: AFP.
Southgate vẫn đang đi đúng hướng với "Tam sư". Ảnh: AFP.
Lên top