Tượng Ibrahimovic bị cắt mũi và đạp đổ: Đừng quay mặt với nơi cưu mang

Ảnh: Instagram.
Ảnh: Instagram.
Ảnh: Instagram.
Lên top