Tuchel bị PSG sa thải: Giá trị không được thừa nhận và sự tự trọng

Paris Saint Germain dành cho Thomas Tuchel món quà Giáng sinh đắng ngắt. Ảnh: AFP
Paris Saint Germain dành cho Thomas Tuchel món quà Giáng sinh đắng ngắt. Ảnh: AFP
Paris Saint Germain dành cho Thomas Tuchel món quà Giáng sinh đắng ngắt. Ảnh: AFP
Lên top