Từ Kane đến Messi: Tottenham và Barca chung nỗi niềm

Ảnh: Daily Express
Ảnh: Daily Express
Ảnh: Daily Express
Lên top