Trung vệ Minh Tùng: "Thầy Park nhắc nhở tôi cố gắng hoàn thiện"

Trung vệ Minh Tùng. Ảnh: Đ.C
Trung vệ Minh Tùng. Ảnh: Đ.C
Trung vệ Minh Tùng. Ảnh: Đ.C
Lên top