Trở lại Manchester United, giấc mơ đã thành sự thật với Ronaldo

Hình ảnh Ronaldo chọn để viết tâm thư. Ảnh: AFP.
Hình ảnh Ronaldo chọn để viết tâm thư. Ảnh: AFP.
Hình ảnh Ronaldo chọn để viết tâm thư. Ảnh: AFP.
Lên top