“Trâu chọi” Wayne Rooney và thử thách mới trên ghế huấn luyện

Ảnh: Derby County
Ảnh: Derby County
Ảnh: Derby County
Lên top