Trận Siêu Cúp Châu Âu Bayern Munich - Sevilla diễn ra thời điểm nào?

Bayern Munich và Sevilla sẽ tranh Siêu cúp Châu Âu. Ảnh: Head Topics
Bayern Munich và Sevilla sẽ tranh Siêu cúp Châu Âu. Ảnh: Head Topics
Bayern Munich và Sevilla sẽ tranh Siêu cúp Châu Âu. Ảnh: Head Topics
Lên top