“Trăm dâu đổ đầu... Pirlo”

HLV Pirlo cần một đối sách toàn diện để vực Juventus khỏi tình cảnh khó khăn. 
Ảnh: AFP
HLV Pirlo cần một đối sách toàn diện để vực Juventus khỏi tình cảnh khó khăn. Ảnh: AFP
HLV Pirlo cần một đối sách toàn diện để vực Juventus khỏi tình cảnh khó khăn. Ảnh: AFP
Lên top