Tottenham quyết sa thải Mourinho để "cứu" cả mùa giải

Mourinho phải ra đi để Tottenham tìm kiếm sự khởi sắc. Ảnh: AFP
Mourinho phải ra đi để Tottenham tìm kiếm sự khởi sắc. Ảnh: AFP
Mourinho phải ra đi để Tottenham tìm kiếm sự khởi sắc. Ảnh: AFP
Lên top