Tottenham liên tục mất điểm: Mourinho giờ biết làm gì hơn?

Mourinho một lần nữa phải chứng kiến Tottenham "rơi điểm". Ảnh: AFP
Mourinho một lần nữa phải chứng kiến Tottenham "rơi điểm". Ảnh: AFP
Mourinho một lần nữa phải chứng kiến Tottenham "rơi điểm". Ảnh: AFP
Lên top