Tottenham lại thua đau: Thở dài mãi có mệt không, Mourinho?

Ảnh: Premier League.
Ảnh: Premier League.
Ảnh: Premier League.
Lên top