Tottenham giận dữ với Harry Kane: Ngày rời London đến sớm vậy sao?

Kane rất muốn đào thoát khỏi Tottenham. Ảnh: AFP.
Kane rất muốn đào thoát khỏi Tottenham. Ảnh: AFP.
Kane rất muốn đào thoát khỏi Tottenham. Ảnh: AFP.
Lên top