Tottenham gặp khủng hoảng lực lượng vì COVID-19

Conte gặp khó vì Tottenham có nhiều ca nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP
Conte gặp khó vì Tottenham có nhiều ca nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP
Conte gặp khó vì Tottenham có nhiều ca nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top