Top 10 đề cử tranh giải bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21

10 bàn thắng được đề cử cho cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21. Ảnh: UEFA
10 bàn thắng được đề cử cho cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21. Ảnh: UEFA
10 bàn thắng được đề cử cho cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất Champions League 2020-21. Ảnh: UEFA
Lên top