Tính đường dài, Real Madrid không thiết tha với Ronaldo

Real Madrid sẽ không thay đổi chính sách chuyển nhượng chỉ vì Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Real Madrid sẽ không thay đổi chính sách chuyển nhượng chỉ vì Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Real Madrid sẽ không thay đổi chính sách chuyển nhượng chỉ vì Cristiano Ronaldo. Ảnh: AFP
Lên top