Tin sốc thứ hai trong vòng 1 tuần với Laporta ở Barcelona

Mới chỉ qua 1 tuần trên cương vị Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã đối mặt với sự bất đồng đầu tiên khiến Phó chủ tịch Jaume Giro đâm đơn từ chức. Ảnh: Barcelona
Mới chỉ qua 1 tuần trên cương vị Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã đối mặt với sự bất đồng đầu tiên khiến Phó chủ tịch Jaume Giro đâm đơn từ chức. Ảnh: Barcelona
Mới chỉ qua 1 tuần trên cương vị Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta đã đối mặt với sự bất đồng đầu tiên khiến Phó chủ tịch Jaume Giro đâm đơn từ chức. Ảnh: Barcelona
Lên top