Tin sốc cho Liverpool: Van Dijk có thể nghỉ hết mùa

Virgil van Dijk đã đá cho Liverpool liên tục tại Premier League kể từ tháng 1.2018. Ảnh: Getty Images
Virgil van Dijk đã đá cho Liverpool liên tục tại Premier League kể từ tháng 1.2018. Ảnh: Getty Images
Virgil van Dijk đã đá cho Liverpool liên tục tại Premier League kể từ tháng 1.2018. Ảnh: Getty Images
Lên top