Tin nóng chuyển nhượng ngày 18.1: Chelsea 'trói chân’ thành công sao trẻ

Lên top