Tin chuyển nhượng: "Toni Kroos 2.0" từ chối Arsenal

Manuel Locatelli muốn được chuyển nhượng tới Juventus thay vì Arsenal. Ảnh: UEFA
Manuel Locatelli muốn được chuyển nhượng tới Juventus thay vì Arsenal. Ảnh: UEFA
Manuel Locatelli muốn được chuyển nhượng tới Juventus thay vì Arsenal. Ảnh: UEFA
Lên top