Tin chuyển nhượng: Lời từ chối cao thượng của Benzema với Real Madrid

Được đề nghị 3 năm nhưng Karim Benzema chỉ đồng ý ký 2 năm với Real Madrid. Ảnh: La Liga
Được đề nghị 3 năm nhưng Karim Benzema chỉ đồng ý ký 2 năm với Real Madrid. Ảnh: La Liga
Được đề nghị 3 năm nhưng Karim Benzema chỉ đồng ý ký 2 năm với Real Madrid. Ảnh: La Liga
Lên top