Tin chuyển nhượng: Levy dối trá, Tottenham tham lam

Chủ tịch Daniel Levy và câu lạc bộ Tottenham đang chịu khá nhiều sự chỉ trích. Ảnh: Premier League
Chủ tịch Daniel Levy và câu lạc bộ Tottenham đang chịu khá nhiều sự chỉ trích. Ảnh: Premier League
Chủ tịch Daniel Levy và câu lạc bộ Tottenham đang chịu khá nhiều sự chỉ trích. Ảnh: Premier League
Lên top