Tin chuyển nhượng: Juventus có phương án nếu Ronaldo ra đi

Tương lai của Cristiano Ronaldo chưa sáng tỏ nhưng Juventus đã chuẩn bị sẵn phương án nếu anh ra đi. Ảnh: Juventus
Tương lai của Cristiano Ronaldo chưa sáng tỏ nhưng Juventus đã chuẩn bị sẵn phương án nếu anh ra đi. Ảnh: Juventus
Tương lai của Cristiano Ronaldo chưa sáng tỏ nhưng Juventus đã chuẩn bị sẵn phương án nếu anh ra đi. Ảnh: Juventus
Lên top