Tin chuyển nhượng: Chốt tương lai Cristiano Ronaldo

Sau tuyên bố của Cristiano Ronaldo trên mạng xã hội, tương lai của anh đã được "chốt" tại Juventus. Ảnh: Serie A
Sau tuyên bố của Cristiano Ronaldo trên mạng xã hội, tương lai của anh đã được "chốt" tại Juventus. Ảnh: Serie A
Sau tuyên bố của Cristiano Ronaldo trên mạng xã hội, tương lai của anh đã được "chốt" tại Juventus. Ảnh: Serie A
Lên top